Concept programma voor het Orgelproject van Stichting Klank en Beweging, uitgevoerd door het Sjostakovitsj Euritmie Ensemble.

Inleiding

Het Sjostakovitsj Euritmie Ensemble werkt voor haar volgende productie aan een programma dat wordt door de brandende vragen in de huidige samenleving geïnspireerd en waarbij verschillende kunstvormen gecombineerd worden. De productie heeft een internationaal karakter en wordt tot stand gebracht door samenwerking tussen kunstenaars uit Nederland, Rusland, Litouwen, Polen, Israel, Georgië en de Oekraïne. Het is ook de bedoeling dat er in de verschillende landen opgetreden wordt (Nederland, Rusland, Israel, Oekraïne /Georgië, Duitsland, Litouwen).

Inhoud

Het programma heeft als thema: De Babylonische spraakverwarring als tegenstelling tot Pinksteren. Iedereen spreekt een andere taal en niemand lijkt elkaar te verstaan. Een thema dat op dit moment erg actueel is in de wereld. De basis voor de voorstelling vormt het orgel, een instrument dat een orkestrale klank heeft en verschillende individuele stemmen in een harmonische samenklank kan brengen. Het programma is een ode aan het orgel, dat als een symbool kan worden gezien voor een nieuwe impuls naar harmonie en vrijheid in de samenleving. Het idee van Pinksteren is daarmee verbonden en vormt een tegenwicht van de Babylonische spraakverwarring. Het verhaal begint vanuit een eenheid met de eerste zinnen uit Genesis in het Hebreeuws. Vanaf het moment dat licht en donker van elkaar gescheiden worden ontstaat er al een tweedeling en vanaf dat moment raakt de eenheid steeds verder weg... Het orgel laat zijn stem klinken in verschillende composities uit de klassieke en de moderne tijd.

Verschillende kunstvormen

De kunstvormen die in de voorstelling aan bod komen zijn: orgelmuziek, euritmie, spraak, dichtkunst, zang, film en/of fotografie. Verschillende talen zullen klinken: Hebreeuws, Russisch, Nederlands, Duits. Om de voorstelling heen is er ook ruimte voor beeldende kunstenaars om werk vanuit hetzelfde thema ten toon te stellen.

Speeldata en tournee

De eerste voorstellingen zijn gepland op 9,10 11 november 2017 in Den Haag in de Lutherse Kerk. De kerk heeft een prachtig orgel, waar Den Haag trots op kan zijn en uit het jaar 1762 dateert. Het is gebouwd door Bäts, dezelfde bouwmeester van het beroemde orgel van de St. Bavo kathedraal in Haarlem. De meest beroemde organist van Nederland, Feike Asma, heeft in de 20e eeuw vele jaren dit orgel in de Lutherse kerk bespeeld en door zijn virtuoze interpretaties dit instrument weer onder de aandacht gebracht.